par. Jana Chrzciciela – krąg 2

   Nasz krąg, którego patronką jest Św. Faustyna, powstał w  2005 roku. Parą pilotującą byli Joanna i Antoni Osuchowie. Krąg tworzą cztery małżeństwa z dziesiątką dzieci - na zdjęciu od lewej w rzędzie górnym: Gabrysia Toporek, Gabrysia i Zosia  Krzysztofik, Marysia i Asia Toporek, od lewej poniżej Grzegorz i Paulina Toporek, Tomasz, Rafałek i Anna Ozga  Barbara i Tomasz Krzysztofik, ks. Marek Dumin i Paweł Krzysztofik, w dolnym rzędzie od lewej: Andrzejek, Ewunia, Marta i Leszek Kubik oraz nieobecny na zdjęciu Marek Ozga.   Mieszkamy na terenie całych Kielc – od Stoku, przez Szydłówek Górny i Dolny, aż po  Ostrą Górkę. Jest wśród nas znawca języków, farmaceuta, pedagog, pracownik biurowy, specjalista od urządzeń bankowych, elektronik, nauczyciel, fotograf oraz pracownik Targów Kielce. Paulina należy do Diakonii Życia. Duchowym opiekunem kręgu od…

Diakonia Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia. Jest ona pierwszym zadaniem, które musi być podjęte, bo przecież służyć ma ona ratowaniu egzystencji, przeciwstawieniu się zagrożeniom ideologicznym istnienia wspólnoty, nie tylko kościelnej, ale w ogóle wspólnoty ludzkiej. Trudno mówić o odnowie parafii, kiedy parafia jest zalkoholizowana, kiedy większość jej małżeństw znajduje się w rozkładzie, kiedy pod względem ideologicznym wymiera, to znaczy - więcej jest w niej pogrzebów niż chrztów. W Polsce jest mnóstwo parafii, zwłaszcza wielkomiejskich, które wymierają. Wynika z tego, że Kościół w nich nie jest żywym Kościołem, nie jest źródłem życia, nawet tego naturalnego, które jest podstawowym uwarunkowaniem życia nadprzyrodzonego. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych - mówi Pismo Święte. jeżeli nie podejmiemy tych zadań w parafii, jeżeli proboszcz nie uświadomi sobie, jak wygląda sytuacja demograficzna w jego parafii: ile ma małżeństw w rozkładzie,…

Diakonia Liturgiczno – muzyczna

ODPOWIEDZIALNY ks. Artur Płaziński, a animatorem odpowiedzialnym Patryk Celebański. Diakonia liturgii. Według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się ona koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić liturgię według Soboru watykańskiego II. I tutaj także są wypracowane różne metody, pomoce i środki. Na przykładzie naszej parafii w Brzegach możemy powiedzieć, że ten system naprawdę owocuje. Konsekwentne wprowadzanie w życie parafii zasad odnowionej liturgii, zwłaszcza zgromadzenia eucharystycznego, przynosi piękne owoce. (Tekst referatu został zaczerpnięty z książki charyzmat "Światło - Życie" wydanej w Lublinie w 1996 roku).   Diakonia muzyczna jest nieodłączną częśćią Diakonii Liturgicznej, tym bardzie, że Ruch Światło-Życie jest Ruchem liturgicznym. Celem Diakonii Muzycznej jest szczególnie ubogacenie Eucharystii w pieśni liturgiczne. Diakonia Muzyczna zajmuje…

Diakonia Gospodarcza

Diakonia Gospodarcza została powołana w 1999 roku, na wyraźną sugestię moderatora diecezjalnego. Od początku odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie był Sławomir Cedro. Od początku jej funkcjonowanie we wszelkie akcje przeprowadzane przez diakonię włączył się Zdzisław Łakomiec, który jednocześnie pełni rolę Kierownika Ośrodka w Kielcach. Fundacji "Światło - Życie".  Początkowo przedmiotem jej działania była opieka i stopniowy remont Ośrodka Rekolekcyjnego w Dębnie (ta część funkcjonowania diakonii trwa do dziś). Wiąże się ona mi.n.: - z samodzielną pracą w Domu Rekolekcyjnym (min. do 2002 roku również utrzymywaniem odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku w sezonie zimowym. Od 2002 roku w sezonie zimowym zatrudniony jest palacz), - nadzorowaniem prac i remontów tam przeprowadzanych, - opieką nad grupami przebywającymi w Ośrodku, - trzymywaniem porządku w Ośrodku i wokół niego; wraz pozyskiwaniem darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych wspierających rozwój Ośrodka.…

Diakonia Życia

Diakonia Życia Istnieje w Ruchu Światło-Życie od roku 1981. W swoich szeregach skupia członków Ruchu, którzy po odbyciu formacji podstawowej młodzieżowej lub Domowego Kościoła (w przypadku DK mogą to być osoby – małżonkowie razem bądź jedno z małżonków – które przeżyły rekolekcje wakacyjne I st.) angażują się w posługę życiu. Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią wiedzę, a dzięki niej właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia. Czynimy to poprzez:·    prelekcje na oazach rekolekcyjnych;·    podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;·    organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;·    przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;·    inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia - poradnictwo rodzinne, kursy przedmałżeńskie, działania w obronie życia,…

Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy Diakonia modlitwy. Musi być ona widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. W tej chwili są w naszych parafiach tak wielkie problemy do rozwiązania, że bez nadzwyczajnych darów modlitwy, nadzwyczajnych darów Ducha Świętego nie zdołamy ich rozwiązać. Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym…

Diakonia Ewangelizacji

Ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji”. (Wnioski końcowe III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych ruchu w Niepokalanowie 3-5 III 1978) „Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 'Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata'.'' (Mt 28,18-20) Ojciec Franciszek przed trzydziestu laty wygłosił konferencję na temat Wielkiego Nakazu Misyjnego danego nam przez Jezusa. Zwracając uwagę na to czym jest ewangelizacja i jaki mamy w niej udział. Słowa te są aktualne również dzisiaj. „Musimy sobie uświadomić niezwykłość naszych czasów.…