par. Św. Franciszka – krąg 2

Nasz krąg rozpoczął formację w październiku 2013 roku. Obecnie tworzy go pięć małżeństw z różnym stażem: Dominika i Andrzej z dziećmi Szymonem i Piotrusiem, Ania i Tomek z Jackiem, Markiem i Jasiem, Beata i Michał z Marcinem, Maćkiem i Gabrysiem, Ola i Wojtek z Gabrysią i Mateuszem oraz Kuba i Karolina. Opiekuje się nami brat Bogdan Kordek, a patronuje nam święta Joanna Beretta Molla. Każdy z nas obdarzony jest różnymi talentami i wiemy, że razem możemy zdziałać wiele. Naszą wspólnotę opieramy na Bogu, Jego słowie, wierze miłości i nadziei. Każda z par daje z siebie wszystko, nie tylko na spotkaniu, ale również w życiu prywatnym. Potrafimy wesprzeć się modlitwą, uczynnością oraz dobrym słowem.  

par. Św. Franciszka – krąg 1

Kapucyńska Drabina (wspólnota działająca przy par. św. Franciszka z Asyżu) wypuściła mocną gałąź, która przybrała kształt kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Jej listki - 6 małżeństw z gromadką dzieci, od początku 2012 r. podlewał o. Adam Gęstwa, a jego pomocnikami byli Paulina i Grzegorz Toporkowie. Od 2014 r. naszym ogrodnikiem jest o. Andrzej Włodarczyk. Jako opiekuna wybraliśmy św. Jana Pawła II - patrona rodziny. Staramy wspierać się w trudach i dzielić radościami, a przede wszystkim dążymy do pogłębiania naszej relacji z Chrystusem. Nasze rodziny kochamy i podziwiamy za: jedność, miłość wzajemną, umiłowanie Boga, trud w dążeniu do świętości, wierność, umiejętność rozmowy, poczucie humoru, zaradność, wyrozumiałość, ciekawe pomysły, cudowne żony, mężów i dzieci oraz za to, że po prostu są :):).

Informacja

 Strona jest w trakcie modernizacji. Oazowiczów zapraszamy do współpracy. Moderatorów i opiekunów diakonii prosimy o nadesłanie aktualnych danych i informacji.      Administrator

Wspomóż Fundację Światło – Życie

Wszystkie osoby, które pragną wesprzeć naszą Fundację środkami finansowymi mogą to zrobić na 2 sposoby: Sposób 1 Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym. W formularzu PIT należy znaleźć pozycję WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I W ODPOWIEDNICH RUBRYKACH WPISAĆ: FUNDACJA "ŚWIATŁO - ŻYCIE" KRS 0000071891 UWAGA WAŻNE! JEŚLI CHCESZ, ABY PRZEKAZANE PRZEZ CIEBIE ŚRODKI POMOGŁY PEŁNIEJ SŁUŻYĆ FUNDACJI „ŚWIATŁO – ŻYCIE” W DIECEZJI KIELECKIEJ KONIECZNIE WPISZ W RUBRYCE: CEL SZCZEGÓŁOWY 1% (znajduje się pod wnioskiem przekazanie 1%) sformułowanie: OŚRODEK W KIELCACH Jest to możliwość wsparcia, która nic nie kosztuje poza chwilą czasu potrzebną na uzupełnienie dwóch rubryk w formularzu PIT Sposób 2 Innym sposobem wsparcia działań Ruchu w diecezji kieleckiej są wpłaty darowizn na rzecz Fundacji „Światło – Życie” Ośrodek w Kielcach na podane…

Fundacja „Swiatło – Życie”

Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Jan Paweł II Fundacja "Światło-Życie" powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie - alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci. Działalność Upowszechniamy pozytywne wzorce osobowe i rodzinne, udzielamy pomocy niepełnosprawnym, kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz innym wymagającym troski. Na terenie Polski działa piętnaście ośrodków naszej Fundacji. Przykładowe działania: Przekazaliśmy ponad 20 ton żywności dla rodzin potrzebujących w ramach europejskiego programu „PEAD – Europejski program pomocy żywnościowej”, Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w trakcie którego przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej w oparciu o…