Category Archives: Diakonia Ewangelizacji

Diakonia Ewangelizacji

Ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji”. (Wnioski końcowe III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych ruchu w Niepokalanowie 3-5 III 1978) „Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: 'Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata'.'' (Mt 28,18-20) Ojciec Franciszek przed trzydziestu laty wygłosił konferencję na temat Wielkiego Nakazu Misyjnego danego nam przez Jezusa. Zwracając uwagę na to czym jest ewangelizacja i jaki mamy w niej udział. Słowa te są aktualne również dzisiaj. „Musimy sobie uświadomić niezwykłość naszych czasów.…