Category Archives: Diakonia Modlitwy

Spotkanie diakonii modlitwy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze w nowym roku formacyjnym spotkanie diakonii modlitwy. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 września. Rozpoczęcie o godz. 18.00 w kaplicy kurii diecezjalnej.   Pozdrawiam Kasia Ossowska

Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy Diakonia modlitwy. Musi być ona widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. W tej chwili są w naszych parafiach tak wielkie problemy do rozwiązania, że bez nadzwyczajnych darów modlitwy, nadzwyczajnych darów Ducha Świętego nie zdołamy ich rozwiązać. Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym…