Category Archives: Diakonia Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia

Diakonia Wyzwolenia. Jest ona pierwszym zadaniem, które musi być podjęte, bo przecież służyć ma ona ratowaniu egzystencji, przeciwstawieniu się zagrożeniom ideologicznym istnienia wspólnoty, nie tylko kościelnej, ale w ogóle wspólnoty ludzkiej. Trudno mówić o odnowie parafii, kiedy parafia jest zalkoholizowana, kiedy większość jej małżeństw znajduje się w rozkładzie, kiedy pod względem ideologicznym wymiera, to znaczy - więcej jest w niej pogrzebów niż chrztów. W Polsce jest mnóstwo parafii, zwłaszcza wielkomiejskich, które wymierają. Wynika z tego, że Kościół w nich nie jest żywym Kościołem, nie jest źródłem życia, nawet tego naturalnego, które jest podstawowym uwarunkowaniem życia nadprzyrodzonego. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych - mówi Pismo Święte. jeżeli nie podejmiemy tych zadań w parafii, jeżeli proboszcz nie uświadomi sobie, jak wygląda sytuacja demograficzna w jego parafii: ile ma małżeństw w rozkładzie,…