Category Archives: Diakonia Życia

Diakonia Życia

Diakonia Życia Istnieje w Ruchu Światło-Życie od roku 1981. W swoich szeregach skupia członków Ruchu, którzy po odbyciu formacji podstawowej młodzieżowej lub Domowego Kościoła (w przypadku DK mogą to być osoby – małżonkowie razem bądź jedno z małżonków – które przeżyły rekolekcje wakacyjne I st.) angażują się w posługę życiu. Diakonia Życia troszczy się o to, by członkowie Ruchu Światło-Życie mieli odpowiednią wiedzę, a dzięki niej właściwy obraz i możliwość przeżywania spraw związanych z płciowością, miłością i obroną życia. Czynimy to poprzez:·    prelekcje na oazach rekolekcyjnych;·    podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku;·    organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;·    przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich;·    inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia - poradnictwo rodzinne, kursy przedmałżeńskie, działania w obronie życia,…