Category Archives: Fundacja Światło Życie

Wspomóż Fundację Światło – Życie

Wszystkie osoby, które pragną wesprzeć naszą Fundację środkami finansowymi mogą to zrobić na 2 sposoby: Sposób 1 Odliczenie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym. W formularzu PIT należy znaleźć pozycję WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I W ODPOWIEDNICH RUBRYKACH WPISAĆ: FUNDACJA "ŚWIATŁO - ŻYCIE" KRS 0000071891 UWAGA WAŻNE! JEŚLI CHCESZ, ABY PRZEKAZANE PRZEZ CIEBIE ŚRODKI POMOGŁY PEŁNIEJ SŁUŻYĆ FUNDACJI „ŚWIATŁO – ŻYCIE” W DIECEZJI KIELECKIEJ KONIECZNIE WPISZ W RUBRYCE: CEL SZCZEGÓŁOWY 1% (znajduje się pod wnioskiem przekazanie 1%) sformułowanie: OŚRODEK W KIELCACH Jest to możliwość wsparcia, która nic nie kosztuje poza chwilą czasu potrzebną na uzupełnienie dwóch rubryk w formularzu PIT Sposób 2 Innym sposobem wsparcia działań Ruchu w diecezji kieleckiej są wpłaty darowizn na rzecz Fundacji „Światło – Życie” Ośrodek w Kielcach na podane…

Fundacja „Swiatło – Życie”

Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Jan Paweł II Fundacja "Światło-Życie" powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie - alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci. Działalność Upowszechniamy pozytywne wzorce osobowe i rodzinne, udzielamy pomocy niepełnosprawnym, kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz innym wymagającym troski. Na terenie Polski działa piętnaście ośrodków naszej Fundacji. Przykładowe działania: Przekazaliśmy ponad 20 ton żywności dla rodzin potrzebujących w ramach europejskiego programu „PEAD – Europejski program pomocy żywnościowej”, Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w trakcie którego przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej w oparciu o…