Category Archives: Informacje o DK

Ikona Kościoła Domowego

 Niedziela Świętej Rodziny jest patronalnym świętem Kościoła Domowego, a jego szczególnym znakiem jest ikona Świętej Rodziny. Została ona ofiarowana Ruchowi Domowy Kościół w 1988 r. podczas Międzynarodowego Kongresu „Equipes Notre Dame”, który odbywał się w Lourdes we Francji. W latach 70. namalowała ją w Jerozolimie siostra zakonna na prośbę Marii i Ludwika d’Amonville - odpowiedzialnych wówczas za Ruch Equipes Notre Dame. Ikona ta to obraz miłości Chrystusa do Kościoła, której uosobieniem starają się być małżonkowie z Domowego Kościoła. Komunia osób Ikona przedstawia Świętą Rodzinę jako Kościół Domowy, który symbolizuje zjednoczenie, komunię Świętych Osób. To zjednoczenie ma się także dokonywać w każdej wspólnocie rodzinnej. „Ikony są do czytania, do wpatrywania. I ikona Świętej Rodziny jest po to, żeby się w nią szczególnie wczytywali małżonkowie i rodzice. Obraz ten wyraża zjednoczenie, miłość,…

Rozmyślanie nad ikoną Św. Rodziny

Kiedy się pochylimy nad problemami współczesnej rodziny, gdy szukamy wzorów do naśladowania, staje przed nami obraz Św. Rodziny. Ikona Św. Rodziny stałą się też symbolem Domowego Kościoła. Bóg jest Miłością, Miłością - która tworzy wszystko z niczego. "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (Rdz 1,27). Małżeństwo było w zamyśle Boga od początku stworzenia. To miłość małżeńska, przekraczająca samego siebie, przekazująca życie (dzieci) jest "obrazem Bożym". Czy jedność między dwojgiem ludzi pochodzących z różnych rodzin, środowisk jest możliwa? O własnych siłach jest to prawie niemożliwe, ale sakrament małżeństwa daje siłę do tego aby każdego dnia podejmować trud budowania miłości małżeńskiej. Popatrzmy, jak ważne jest małżeństwo. Skoro Bóg zechciał, aby Jego Syn Jezus narodził się i wzrastał w rodzinie. To Maryja i…

Adoracja Ikony Świętej Rodziny – S. Jadwiga Skudro

opracowanie tekstu: Siostra Jadwiga Skudro RSCI Adoracja  Ikony  Świętej  Rodziny          Przez chwilę, w milczeniu wpatrujmy się w ikonę Świętej Rodziny. Emanuje z niej wielka tkliwość i delikatność. Spójrzmy na gest ręki Józefa: opiera ją na ramieniu Maryi. Maryja skłania swą głowę ku twarzy Józefa. Ogromna zażyłość, wzajemne zaufanie, wzajemna miłość... Z ich twarzy można też wyczytać wzajemny szacunek dla siebie i szacunek dla misji, którą im Bóg zlecił...   Każdemu z nas Bóg powierza specjalną misję,  każdego powołuje do określonego zadania. Chwila medytacyjnej ciszy Może niepokoi nas cień smutku odbijający się na twarzy Józefa i Maryi. Ale przypatrzmy się dokładniej. Ikona wyraża raczej pewne misterium, czyli tajemnicę; misterium tej właśnie Pary Małżeńskiej. Chwila medytacyjnej ciszy Każde małżeństwo jest misterium. Każdy z małżonków stanowi pewną tajemnicę dla drugiego. Niebezpiecznym byłoby…

Ikona Św. Rodziny

Jest to obraz Świętej Rodziny, obraz zjednoczenia (komunii) Świętych Osób. Jednocześnie obraz ten wyraża zjednoczenie, miłość, życie małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej, która dąży do świętości i do tworzenia komunii we własnym małżeństwie i rodzinie. Święty Józef przygarnia Maryję. Podanymi sobie rękoma Oboje trzymają i obejmują Chrystusa. Chrystus lewą rękę łączy z Ich rękoma, zaś prawą ręką podniesioną do błogosławieństwa wskazuje na Maryję. Te trzy złączone dłonie wyrażają jedność Chrystusa z parą małżeńską złączoną przysięgą małżeńską. Wyrażają one drogę i zadania małżonków chrześcijańskich: każde z nich z osobna i oboje razem powinni trzymać się Chrystusa. On jest między nami - małżonkami chrześcijańskimi. Uwagę naszą zwraca serdeczność i troskliwość, z jaką Święty Józef obejmuje małżonkę. Nasuwa się tu zalecenie Św. Pawła: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za…

Domowy Kościół założyli ….

  Sługa Boży ks. Franciszk Blachnicki – życiorys Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach; był bardzo aktywny w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę; we wrześniu podjął służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed gestapo. Ujęty w Zawichoście i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przebywał tam, z numerem 1201, przez 14 miesięcy, z tego przez 9 miesięcy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesiąc w bunkrze. We wrześniu 1941 roku przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego w Zabrzu, potem w…

Siostra Jadwiga Skudro

Siostra Jadwiga Skudro Siostra Jadwiga Skudro urodziła się w Kijowie 17 grudnia 1914 r. (według obowiązującego tam kalendarza prawosławnego 4 grudnia). W wieku 10 lat rozpoczęła naukę w szkole ss. Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze k/Tarnowa, gdzie w 1933 r. zdała maturę. W 1936 r. rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Sióstr Sacre Coeur. Nowicjat przeżywała w Belgii, gdzie 7 marca 1939 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Po wojnie, w 1947 r. s. Jadwiga złożyła śluby wieczyste. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni dziewcząt w szkołach prowadzonych przez siostry Sacre Coeur – w Warszawie, Poznaniu i Zbylitowskiej Górze. Pełniła również urząd ekonomki. W latach 1969-1972 uczyła się w Studium Rodzinnym w Poznaniu. W sierpniu 1972 r. przebywając w Paryżu w domu swego Zgromadzenia trafiła do centrali ruchu Equipes Notre Dame, gdzie zapoznała się…

Kręgi Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie powstał jako realizacja odnowy Kościoła w myśl II Soboru Watykańskiego. Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który od rekolekcji oazowych dla ministrantów i Krucjaty Wstrzemięźliwości poprzez dalszy rozwój oaz wypracował cały system ewangelizacji i formacji obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych. Program formacyjny dla małżonków został w dużej mierze zaczerpnięty z programu i duchowości Equipes Notre Dame. Małżeństwa należące do Ruchu zasadniczo tworzą w jego ramach kręgi Domowego Kościoła. W samych początkach oaz rekolekcyjnych, w latach 50-tych i 60-tych nie można jeszcze mówić o Ruchu w sensie ścisłym. Były to pierwsze akcje duszpasterskie o stosunkowo niewielkiej skali. Sama nazwa Ruch zastała użyta zresztą dopiero później. Pierwsza piętnastodniowa Oaza Rekolekcyjna odbyła się w 1954 r. w Bibieli k/Tarnowskich Gór dla ministrantów diecezji katowickiej. W latach 60-tych w oazach rekolekcyjnych…