DIAKONIA GOSPODARCZA

DIAKONIA GOSPODARCZA

Diakonia Gospodarcza została powołana w 1999 roku, na wyraźną sugestię moderatora diecezjalnego. Od początku odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie był Sławomir Cedro. Od początku jej funkcjonowanie we wszelkie akcje przeprowadzane przez diakonię włączył się Zdzisław Łakomiec, który jednocześnie pełni rolę Kierownika Ośrodka w Kielcach. Fundacji „Światło – Życie”.  Początkowo przedmiotem jej działania była opieka i stopniowy remont Ośrodka Rekolekcyjnego w Dębnie (ta część funkcjonowania diakonii trwa do dziś). Wiąże się ona mi.n.:

– z samodzielną pracą w Domu Rekolekcyjnym (min. do 2002 roku również utrzymywaniem odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku w sezonie zimowym. Od 2002 roku w sezonie zimowym zatrudniony jest palacz),

– nadzorowaniem prac i remontów tam przeprowadzanych,

– opieką nad grupami przebywającymi w Ośrodku,

– trzymywaniem porządku w Ośrodku i wokół niego;

wraz pozyskiwaniem darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych wspierających rozwój Ośrodka.

Od kilku lat systematycznie diakonia gospodarcza zajmuje się również pozyskiwaniem srodków finansowych (głównie z instytucji publicznych) i rzeczowych na różnego rodzaju inicjatywy Ruchu w ciągu roku w tym rekolekcje wakacyjne i ewangelizacyjne. Z tych środków dofinansowywane są dzieci pochodzące z rodzin patologicznych. Ważnym elementem posługi diakoni g

ospodarczej jest nadzór nad finansami Ruchu.

funkcja moderatora diakoni gospodarczej nierozerwalnie związana jest również z pracą w Referacie Ruchu „Światło – Życie” w Kurii Diecezjalnej.

MODERATOR – SŁAWOMIR CEDRO – 3680504  608478596