Domowy Kościół – DOJRZAŁE CHEŚCIJAŃSTWO

  W JEDNOŚCI ZE WSPÓŁMAŁŻONKIEM

Domowy Kościół łączy w sobie dwa charyzmaty: duchowość małżeńską realizowaną we wspólnocie małżonków (charyzmat Ruchu Equipes Notre-Dame) i duchowość chrześcijańską realizowaną we wspólnocie żywego Kościoła (charyzmat Ruchu Światło Życie).Można, zatem wyróżnić dwa główne cele realizowane w DK:

  1. Dążenie ku Bogu (do świętości) w jedności ze współmałżonkiem i realizowanie katechumenatu rodzinnego,
  2. Formowanie dojrzałego chrześcijanina jako nowego człowieka w Chrystusie realizującego swoje powołanie we służbie Kościołowi.

„W naszych Ruchu chodzi przede wszystkim o to, żeby małżeństwo było zjednoczone z sobą i razem dążyło do zjednoczenia z Bogiem. Tu jest duchowość małżeńska: razem idą do Boga, zjednoczeni z sobą pomagają sobie w drodze do Boga, w drodze do świętości, w drodze do pełnego chrześcijaństwa, poprzez wypełnianie zobowiązań.”

/s. Jadwiga Skudro/

Jedność – charyzmat obu ruchów

Jedno słowo, które łączy oba charyzmaty ruchu END i RŚ-Ż, to JEDNOŚĆ. Widać ją w  znaku DK –połączone dwie obrączki u podstawy krzyża i przenikający się napis „ΦΩΣ-ΖΩΗ” (fos-zoe).

W charyzmacie ruchu END jedność rozumiana jest jako jedność małżonków. Razem zbliżamy się do Boga. Zbliżając się ku sobie, zbliżamy się do Boga. Oddalając się od siebie, oddalamy się od Boga. Jedność małżeńska jest probierzem, czy idziemy dobrą drogą. W DK nie można służyć Bogu w pojedynkę, nie można być jednoosobową parą animatorską czy rejonową.

W charyzmacie RŚ-Ż jedność dotyczy wiary i życia z wiary. Światło, które otrzymuję od Boga wpływa na moje życie. Nie po to się formuję, by się formować, ale po to, by służyć, by stać się dojrzałym chrześcijaninem poprzez dar z siebie. Jedność formacji i służby. Po to się formuję, by posiadać siebie w dawaniu siebie.

Głównym sprawcą jedności jest Duch Święty, w znaku „ΦΩΣ-ΖΩΗ” symbol „omega”. Podczas sakramentu małżeństwa prosiliśmy „Przybądź Duchu Święty, światłem rozjaśnij naszą myśl, miłość nam świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej”. Bez pomocy Ducha Świętego nie ma prawdziwej jedności, miłości między małżonkami, niemożliwe jest również dojrzałe chrześcijaństwo, bez Jego darów nie stać nas na dar z siebie, zarówno w wymiarze do współmałżonka jak i do wspólnoty.

Duchowość małżeńska i duchowość dojrzałego chrześcijaństwa

Duchowość małżeńska realizowana jest przede wszystkim poprzez zobowiązania przyjęte z END, a w duchowość Ruchu Światło-Życie najpełniej wprowadza oaza rekolekcyjna poprzez przeżycie i doświadczenie Kościoła we wspólnocie małych grup. Zobowiązania i rekolekcje oazowe to dwa fundamenty, na których opiera się formacja DK. Bez codziennego wysiłku: modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, Namiotu Spotkania; bez miesięcznego umocnienia podczas dialogu małżeńskiego i spotkania kręgu oraz bez rekolekcji formacyjnych raz w roku, nie jest możliwa pełna formacja w DK.

Zobowiązania przyjęte z END stanowią jedną całość, najlepsze efekty przynoszą wówczas, gdy są realizowane wszystkie bez pominięcia choćby jednego ze zobowiązań. Realizowanie ich wpływa na jedność małżeńską i jest drogą do dojrzałego chrześcijaństwa obu małżonków.

Formacja w RŚŻ to formacja katechumenalna obejmująca trzy etapy: ewangelizację, deuterokatechumenat i diakonię. Celem tej formacji jest wychowanie dojrzałego chrześcijanina (nowego człowieka), który świadomie podejmuje służbę w Kościele (na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych). Dojrzały chrześcijanin to człowiek, którego cechuje postawa posiadania siebie w dawaniu siebie.

Proces wychowania dojrzałego chrześcijanina odbywa się poprzez formację katechumenalną, która zakłada, „iż nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale nim się staje”. Proces dojrzewania odbywa się poprzez wdrażanie do: życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia; życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem; życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego; dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi; postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Domowy Kościół pokazuje małżonkom piękno chrześcijańskiego życia. Pokazuje jak stać się dojrzałym chrześcijaninem we wspólnocie małżeńskiej i we wspólnocie Kościoła. Idąc ku sobie idziemy do Pana Boga, idąc do Boga rozwijamy naszą miłość.

          

Znaki Domowego Kościoła

 Zdzisław Jamróz /DK Kielce

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*