Fundacja „Swiatło – Życie”

Miłosierdzie jest nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa.

Jan Paweł II

Fundacja „Światło-Życie” powstała w 1989 roku. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień, szkodliwych społecznie – alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu; człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi; udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci.

Działalność

Upowszechniamy pozytywne wzorce osobowe i rodzinne, udzielamy pomocy niepełnosprawnym, kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz innym wymagającym troski. Na terenie Polski działa piętnaście ośrodków naszej Fundacji.

Przykładowe działania:

  1. Przekazaliśmy ponad 20 ton żywności dla rodzin potrzebujących w ramach europejskiego programu „PEAD – Europejski program pomocy żywnościowej”,
  2. Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w trakcie którego przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej w oparciu o elementy programów Noe, Debata, Siedem Kroków oraz KWC. Uczestniczyło w nim ok. 300 osób,
  3. Zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich poda nazwą „Obóz św. Jana Bosko”. Uczestniczyło w nim 66 dzieci ze Śląska,
  4. W ośrodku ODWAGA proponowaliśmy pomoc duchową i szeroko pojętą pomoc terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych, ich rodzinom i przyjaciołom. W ubiegłym roku pracowało 5 grup pomocowych dla mężczyzn i kobiet.
  5. Wydaliśmy cztery numery kwartalnika „ELEUTERIA” i sześć numerów ogólnopolskiego czasopisma „Wieczernik”,
  6. W ośrodkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku przeprowadziliśmy na terenie gminy akcję „Chrońmy młodzież”, przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim,

Uczestniczyliśmy w świątecznych zbiórkach żywności dla najuboższych rodzin, organizowaliśmy sylwestrowe zabawy bezalkoholowe, festyny

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*