Drodzy oazowicze. W ostatnim czasie zmuszeni byliśmy odwołać Jesienną Oazę Modlitwy w naszym Domu Rekolekcyjnym w Dębnie (prawie 50 osób musiało zmienić swoje plany). Niestety piec centralnego ogrzewania odmówił posuszeństwa. Po konsultacji z fachowcami stwierdziliśmy ze smutkiem, że niestety już więcej nam nie posłuży. Diakonia Gospodarcza podjęła decyzję o zakupie i wymianie pieca na eko-groszek. Koszt zakupu pieca i wymiany to kwota 17000 zł (siedemnascie tysięcy złotych).

W cenę nie wliczone są części potrzebne, które nie posiadał poprzedni piec zawór trójdrożny nowe rury, zawaroy bezpieczeństwa. Konieczne jest również przeprowadzenie  małego remontu kotłowni (odmalowanie, wylanie podestu pod piec i obłożenie terakotą,  wyrównanie podłogi oraz zmiana skrzynki elektrycznej i wymiana oświetlenia w kotłowni. 

Bardzo zależy nam aby najbliższe zaplanowane na 1 grudnia rekolekcje ewangelizacyjne doszły do skutku. Firma produkcyjna obiecała nam dostarczyć i zamontować piec 30 listopada b.r. W związku z tym mamy ogromną prośbę o pilne wsparcie finansowe na ten cel. Prosimy o wsparcie wszystkich, którym bliski jest charyzmat "Światło - Życie" oraz DOM REKOLEKCYJNY W DĘBNIE w którym odbywają się rekolekcje naszego Ruchu.

Środki można wpłacać na konto: Fundacja "Światło - Życie" Ośrodek w Kielcach, nr konta:

 
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE BÓG ZAPŁAĆ. Jednocześnie informujemy, że:

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu. 

Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu. 

Osoby prawne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu. 

Środki można również przekazywać do referatu oazowego. Nie można ich jednak odliczyć od dochodu.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SKŁADAMY SERDECZNE "BÓG ZAPŁAĆ"