Abp Ryś do Ruchu Światło Życie: dajcie się posłać Panu do ewangelizacji w swoich domach! Łódź 2020

Posłuchaj link > https://www.youtube.com/watch?v=cjZ6xhoVK_E