MOM XI 2018

Program:
18:00 – Msza św.
18:40 - konferencja o spotkaniu modlitewnym
19:10 - wystawienie Najświętszgo Sakramentu i wspólna modlitwa.

Zapraszamy również na spotkanie diakonii modlitwy, które odbędzie się w środę 28 listopada o godz. 18:30 w kaplicy Kurii Diecezjalnej.
 

Katarzyna Ossowska – odpowiedzialna Diakonii Modlitwy
(tel. 601409939)