Diakonia Modlitwy zaprasza serdecznie na Miesięczną Oazę Modlitwy we wtorek 6 lutego 2018 r. w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
W planie Msza św. o godz. 18:00, krótkie rozważanie Słowa Bożego, adoracja i modlitewne czuwanie. W czasie adoracji można będzie poprosić o indywidualną modlitwę wstawienniczą w zakrystii.

Zapraszamy również na kolejną Miesięczną Oazę Modlitwy 13 marca 2018 r.
 

Katarzyna Ossowska – odpowiedzialna Diakonii Modlitwy
(tel. 601409939)

spotkanie Diakonii Modlitwy w środę 21 lutego
o g. 18:30 w Referacie Ruchu Ś-Ż w Kurii.