Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym w dniach 8-9 marca 2006 r. zatwierdziła „Zasady Domowego Kościoła” na czas nieokreślony. Na podstawie tych zasad można wyróżnić zadania, jakie powinna wypełnić para odpowiedzialna, a dokładnie para animatorska. (Punkt 30, 31 i 32)

Fragment „Modlitwy animatora”

Prosimy Cię o dary potrzebne naszej Wspólnocie,
o dar modlitwy, głębokiej wiary,
a przede wszystkim obdarz nas Panie
darem jedności i miłości.

 

Czy jestem rozmodlony?

Jak wygląda mój Namiot Spotkania? Czy modlę się za małżeństwa z mojego kręgu i parę rejonową, diecezjalną?
Czy wstępuję do kościoła chociaż na krótką adorację Najświętszego Sakramentu?

”Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten,
kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania”
/Ks. Franciszek Blachnicki/

 

Czy żyję życiem sakramentalnym?

Kiedy ostatni razbyłem u spowiedzi? Czy spotkanie z Jezusem w Sakramencie Pojednania pomaga mi w pełnieniu roli animatora? Czy bywam na Eucharystii poza niedzielną Mszą św.? Czy zamawiam Mszę św.z okazji imienin, rocznicy małżeństwa?

 

Czy znam zasady DK i pogłębiam wiedzę religijną?

Czy czytam List DK, czy tylko kupuję? Kiedy ostatni raz przeczytałem książkę religijną? Czy znam stronę internetową DK? Czy zapoznałem się z Zasadami Domowego Kościoła i znają je małżeństwa, za które jestem odpowiedzialny?

 

Czy dbam o formację powierzonych mi małżeństw?

Czy zachęcam i pomagam małżeństwom w uczestniczeniu w rekolekcjach wakacyjnych i ORAR-ach?
Czy mam „formację podstawową”, a jeśli nie, to co robię, aby ją uzupełnić?

 

Czy współpracuję z moderatorem kręgu?

Czy na każdym spotkaniu kręgu jest kapłan? Czy zapraszam księdza na spotkania?
A jeśli mój krąg nie ma moderatora, czy modlę się o kapłana dla mojego kręgu?

 

Czy dbam o staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych?

Czy modlę się przed spotkaniem o dobry jego przebieg? Czy znam nowe wymogi dotyczące poszczególnych etapów spotkania i czuwam nad ich prawidłowym przebiegiem? Czy wiem, że zawsze jestem odpowiedzialny za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie prowadzi inne małżeństwo?

 

Czy służę pomocą i doświadczeniem poszczególnym małżeństwom kręgu?

Co zrobiłem, aby lepiej poznać małżeństwa z mojego kręgu? Czy pomagam im swoją modlitwą?
Czy znam ich problemy? Czy zachęcam ich do realizacji zobowiązań? Czy moje życie motywuje ich do pracy?

 

Czy współpracuję z parą rejonową i uczestniczę w spotkaniach kręgu rejonowego?

Czy modlę się za parę rejonową? Czy zapraszam ją na spotkania miesięczne mojego kręgu?
Czy chętnie pomagam parze rejonowej w pełnieniu jej posługi?
Czy uczestniczę w spotkaniach kręgu rejonowego?

 

Czy utrzymuję łączność z proboszczem parafii, w której krąg jest zakorzeniony?

 

Czy uczestniczę w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie?

Czy wiem, że do moich obowiązków należy uczestnictwo w miesięcznych spotkaniach wtorkowych? Czy w nich uczestniczę wspólnie z małżonkiem lub indywidualnie? Czy uczestniczę w Dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie?