Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie
służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania, przyjęte z END:

1. codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

2. regularne spotkanie ze słowem Bożym,

3. codzienna modlitwa małżeńska,

4. codzienna modlitwa rodzinna,

5. comiesięczny dialog małżeński,

6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

7. uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).