IMG 4990aAnimatorzy:  Barbara i Sylwester Borek

Patroni naszego kręgu to: Błogosławieni Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi.

Z Łaski Bożej, w roku 2004 pięć małżeństw szukających głębszej więzi z Kościołem Świętym spotkało się wspólnie, by utworzyć krąg Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Każde z tych małżeństw pochodziło z innej parafii, a nawet różnych miejscowości, ale szczególna łączność z parafią św Jadwigi spowodowała, że tu właśnie zakotwiczyliśmy i pod opiekuńczymi ramionami Królowej mogliśmy kształtować nasze życie małżeńskie, rodzinne, religijne. Przez te lataprowadzeni byliśmy przez oddanych Bogu i pełnych misji ewangelizacyjnej duszpasterzy: ks. Pawła Zębałę, ks. Marcelego Frączka, ks. Miłosza Hołdę, a obecnie naszym moderatorem jest ks. Zbigniew Rapcia. Formacja naszego kręgu dosyć powoli, ale systematycznie rozwija się i pogłębia głównie dzięki rekolekcyjnemu kształtowaniu duchowemu. Staramy się umacniać i pielęgnować jedność małżeńską poprzez wierne wypełnianie zobowiązań. Bierzemy czynny udział w życiu parafii włączając się w comiesięczne przygotowania liturgii niedzielnej przeżywanej ze wspólnotą parafialną, adoracji, rozważań różańcowych i drogi krzyżowej. Uczestniczymy w pielgrzymkach, rajdach wspólnych wyjazdach aby czuć się coraz bardziej zjednoczoną wspólnotą. Pomagając w pilotowaniu nowych kręgów, współorganizowaniu rekolekcji i uczestnictwo w diakoniach chcemy uczyć się służby i czerpać z niej radość. W bieżącym roku formacyjnym animatorami naszego kręgu są Barbara i Sylwester Borek (ich synowie to Łukasz i Franciszek).

Pozostałe małżeństwa tworzące krąg: Renata i Marcin Sołtysowie (rodzice Weroniki, Tosi, Bartka i Kingusi), Agnieszka i Grzegorz Salwa (wzbogacający wspólnotę Weroniką, Anią i Kasią),  Dorota i Paweł Tabor (ze swymi córkami Anią i Pauliną), Elżbieta i Wojciech Jabłońscy (rodzice męskich potomków: Jakuba i Michała). Za dar wspólnoty Domowego Kościoła - chwała Panu!