Patron

Małżenstw

Animatorzy

„Św. Michał Archanioł”

4

Elżbieta i Grzegorz Bożęccy