Kongregacja RŚŻ 2020

W dniach od 28 lutego do 02 marca na Jasnej Górze odbyła się 45 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie. W auli im. o. A. Kordeckiego zebrali się odpowiedzialni za Ruch Światło – Życie w kraju i za granicą.

Program kongregacji był bardzo bogaty w konferencje i świadectwa. Wypełniony modlitwą i wieloma spotkaniami i rozmowami. Nagrania z poszczególnych dni zarejestrowano na stronie www.oaza.pl. Można je w każdej chwili obejrzeć i odsłuchać.

Podczas kongregacji po raz pierwszy oficjalnie pokazany został znak kolejnego  roku formacyjnego 2020/2021, którego hasło brzmi: „Dojrzałość w Chrystusie”.

ozk2020

Tegoroczny znak roku „Dojrzałość w Chrystusie” składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym jest drzewo, którego kształt i symbolika została odwzorowana z instalacji znajdującej się na grobowcu naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego (w 2021 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Ojca). Drugim Ziemia – świat. Drzewo, które jest „drzewem życia”, wpisane jest w ziemię, ale jego korzenie są poza światem – w Bogu. Gałęzie oplatają ziemię, rozprzestrzeniają się w różnych kierunkach. Dojrzałość to misja, świadectwo, życie światłem, trwanie we wspólnocie i jedności, której symbolem jest znajdujący się w środku znak naszego Ruchu.

Piosenką roku OŻK 2020 będzie kompozycja Aleksandry i Krzysztofa Rębaczów z diecezji bydgoskiej „Dojrzałość w Chrystusie” ,  w której w refrenie śpiewamy:

Ref. Daj mi swego Ducha, napełnij mnie
Twoją łaską, Panie. Amen!
W Twej miłości, Chryste, dojrzewać chcę,
Tobie chwałę oddać i cześć.

Poniżej prezentujemy całe nagranie piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=tPnnDefKLaw&feature=emb_title

http://www.oaza.pl/wp-content/uploads/Dojrzalosc_-w-Chrystusie-prymka.pdf

Uczestniczyliśmy w kongregacji wraz z ks. Moderatorem RŚŻ ks. Krzysztofem Dziurzyńskim, z księdzem moderatorem DK ks. Marcinem Gałczyńskim oraz z odpowiedzialnymi za diakonie w naszej diecezji.

Wysłuchaliśmy konferencji o „dojrzałości w Chrystusie”: ludzi świeckich, kapłanów, osób konsekrowanych oraz o dojrzałości osobowej w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja o. Adama Schulza SJ, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich o Dojrzałości ludzi świeckich,  stała się inspiracją do odkrywania naszej misji i powołania w kościele i świecie. Ojciec podkreślił we wstępie, że  na równi z innymi powołaniami jesteśmy wezwani do świętości i uświęcania innych.  Ojciec podkreślał, że świeccy są powołani do świata, aby realizować w nim Dobrą Nowinę i dążyć do jego uświęcania. Zwracał naszą uwagę, iż formą uświęcania się świeckich jest praca. Człowiek jednoczy się z Bogiem poprzez działanie. Że należy realizować własną relację z Bogiem w życiu i powołaniu (zawodowym, rodzinnym, domowym) i że to są obszary, które należy przepracowywać by wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej.

Mówił, że świeccy maja pokusę, by uciekać ze świata do świata duchowego, bo odkrywanie Boga w świecie jest – zdaniem ojca Adama Schulza – trudniejsze.

Ojciec zwrócił naszą uwagę również na fakt iż żyjemy w czasach zmiany epok, że te zmiany są wielopłaszczyznowe i do tego dzieją się w mega szybkim tempie. Iże musimy się odnaleźć w tym zmieniającym się świecie, podkreślając że zmiany i kryzysy są też czasem łaski i oczyszczenia oraz szybkiego rozwoju dla poszukujących.

Ojciec Adam Schulz zapraszał nas byśmy byli otwarci na działanie Ducha świętego , że nasza wiara musi być żywa i pogłębiona. Trzeba szukać Boga w świecie i dostrzegać jego działanie tu i teraz, w rzeczywistości w której żyjemy. Trzeba nam głosić i pamiętać o trzech karygmatach:

– Bóg stworzył świat.

– Bóg jest miłością

– Jezus głosił naukę o Królestwie Bożym.

To jest czas w którym trzeba nam świeckim i duchowym wiernie strzec i żyć Ewangelią Chrystusa. Być samodzielnym i twórczym w myśleniu i działaniu. Nie szukać informacji atrakcyjnych ale prawdziwych. Uczyć się  rozeznawać co Bóg zaplanował dla mnie wcielając w życie Jego Słowo. Dbając o relację z żywym Bogiem, będziemy formować swoje sumienia, które ukierunkowywać nas będą zawsze na Dobro.

Prelegent podkreślał że różne są powołania świeckich:

  • Rodziny – które są szansą na pogłębianie relacji z Bogiem, odkrywanie go w macierzyństwie, ojcostwie. Oraz na budowaniu w dzieciach solidnych fundamentów wiary.
  • Bezżenni – jako powołanie które wspiera ludzi i Boga realizując siebie i zapraszając innych do wspólnoty Królestwa Bożego. Są oni wielkim Darem dla Ruchu, któremu często oddają się całkowicie.
  • Osoby świeckie konsekrowane – wyjątkowa droga służby Bogu we wspólnotach i Ruchach.

Należy pamiętać, iż w każdym z tych powołań jesteśmy wezwani do wzrastania i  do dojrzałości.

O tożsamościowej dojrzałości kapłana ciekawie mówił ks. prof. Marek Tatar (UKSW). Na początek podkreśli, że we współczesnym świecie ludzie maja trudność z odnalezieniem swej tożsamości. Zwracał uwagę, by kapłani z jednej strony nie zamykali się w swych plebaniach, z drugiej – nie rzucali w nadmierny aktywizm. Że należy dbać by kapłani umieli apostołować wiernych.

Padło wiele ciepłych słów od zacnych prelegentów i gości w kierunku Ruchu Światło – Życie, który jest jednym z najprężniej działających w Polsce ruchów posoborowej odnowy kościoła i miejscem rodzenia się licznych powołań kapłańskich. Podkreślano też dynamiczny rozwój Domowego Kościoła, który – jak określono –  daje świadectwo o rodzinie, broni rodziny i ma jedną z bardziej pogłębionych duchowości małżeńskich. 

Sobotnie nieszpory miały wyjątkowy charakter. Podczas nieszporów kolejni oazowi kapłani uroczyście wstąpili do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Szczególne błogosławieństwo otrzymali też nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

To był błogosławiony czas doświadczenia wspólnoty i inspiracji na nadchodzący rok formacyjny by dążyć do „Dojrzałości w Chrystusie”.

Kasia i Tomasz Radek

Ks. Marcin Gałczyński

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*