ORAR I – Bańska

Wspólne 1a

Pamiętaj – ,,uchem w stronę księdza”!

            Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie rekolekcjami formacyjnymi – ORAR I0, które odbyły się w Bańskiej Wyżnej niedaleko Zakopanego. Miło nam poinformować, że wszyscy uczestniczący w tych rekolekcjach byli z diecezji…kieleckiej! Było nas 52 osoby od lat 1 do..101 🙂  w tym 12 par małżeńskich. Posługę kapłańską i moderatorską sprawował ks. Adam Paciuch, wikariusz i opiekun kręgów DK w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą dzieci czuwała diakonia z siostrą Paulą Dróżdż na czele. Swoją pomoc w tej diakonii ofiarowały również tegoroczne maturzystki z Chęcin – Karolina i Zuzia oraz młodzież oazowa RŚŻ – Grażyna, Karina i Julia. O muzyczną oprawę rekolekcji zadbali Ola i Wojtek Lipińscy.

            Zimowa i zmienna pogoda (czasem śnieg, czasem deszcz) stawiała przed nami dodatkowe wyzwania, zwłaszcza w czasie wolnym. Ale mimo tego amatorzy narciarstwa mogli  skorzystać z pobliskich stoków, natomiast na pozostałych czekały ze swoją ofertą liczne baseny termalne z których słynie Podhale.

            Program rekolekcji – zgodnie z założeniami ks. Franciszka – obejmował tematy związane z historią Ruchu, celami, zadaniami i metodami działania w DK. Omówiliśmy też strukturę DK, przebieg miesięcznego spotkania w kręgu, zobowiązania oraz języki wyrażania miłości. W tak krótkich rekolekcjach znalazł się czas na pogodny wieczór, adorację małżeńską i dialog. Wszyscy zgromadzeni od pierwszej wieczornej Eucharystii w dniu przyjazdu, zachęceni przez ks. Adama otworzyli swe serca na działanie Ducha Św. Zaangażowanie uczestników w spotkania kręgów, liturgię i dyżury gospodarczo – porządkowe było dla odpowiedzialnych wielkim zbudowaniem. To najlepsze świadectwo i jednocześnie nagroda jakiej my prowadzący mogliśmy doświadczyć. Spokój i pogoda ducha ks. Adama oraz konferencje i katechezy głoszone jego „radiowym” głosem docierały do tych, do których właśnie miały dotrzeć. Motto naszych rekolekcji zrodziło się w spontanicznym instruktażu Maćka udzielanym młodszym ministrantom przed rozpoczęciem Mszy Św. Instruował on jak podawać księdzu ampułki z winem i wodą – „…tylko pamiętaj – uchem w stronę księdza!” Wszyscy odebraliśmy te słowa jako zachętę, bo właśnie szczególnie przez kapłana Bóg chce do nas mówić.

            Mamy nadzieję, że ten dobry czas rekolekcji przyniesie obfite owoce. W godzinie świadectw umacnialiśmy się dobrym słowem i postanowieniami zmiany swego „starego” człowieka w „nowego człowieka”. Niech tak właśnie z Bożą pomocą się stanie!

            Za wspaniałą posługę odpowiedzialnych, dobre świadectwo uczestników i gościnnych gospodarzy – Bogu niech będą dzięki. Chwała Panu!

                                                                                                                      Beata i Jan Górliccy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*