RELACJA Z EUCHARYSTII NA ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO

W środę 16 września spotkaliśmy się w Katedrze, aby zawierzyć Panu nowy rok formacyjny. Ksiądz Moderator DK Marcin Gałczyński przypomniał nam krótko temat roku, którym jest: „Dojrzałość w Chrystusie”.  Następnie rozpoczęliśmy Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bpa Jana Piotrowskiego. Ksiądz Biskup podkreślił, jak bardzo cieszy się widząc nas tak licznie zgromadzonych w kieleckiej Katedrze, którą od 850 lat wypełnia modlitwa pokoleń rodziców, dziadków, nowożeńców, młodzieży i dzieci, zawierzających swoje życie Maryi i proszących o jej opiekę. Przypomniał, że przez chrzest wszyscy jesteśmy ewangelizatorami-misjonarzami powołanymi, by swoim życiem głosić Chrystusa i nieustannie się nawracać, pomagając też innym powrócić do Niego. A nawrócić się, jak napisał kard. Joseph Ratzinger, znaczy „nie żyć tak, jak wszyscy.” To patrzeć na swoje życie oczami Boga, nawet gdy jest to niewygodne, i pozwolić Bogu kierować życiem osobistym i społecznym. Nawróconym trzeba umożliwić wejście do wspólnoty, która pozwala zrozumieć sens chrześcijańskiego życia i daje poczucie bezpieczeństwa. Jedną z takich wspólnot jest właśnie Domowy Kościół. Czas pandemii wychłodził wiele serc, które podążają teraz wszędzie, tylko nie do kościoła. Ale w DK jest inaczej. My wciąż czujemy się w kościele bezpiecznie. Trzeba sobie jednak zadać pytanie: czy wiemy co się dzieje w naszym domu? Nie tylko tym rodzinnym, ale i społecznym, i w kościele? Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość według zamysłu Boga. Trzeba poddać się Bożemu Słowu, bo z niego płynie moc, która chroni rodzinę. W dzisiejszych czasach na rodzinę czyha wiele niebezpieczeństw, ale to właśnie Słowo Boże jest lekarstwem. Pomaga patrzeć wokół i widzieć nie tylko zło, ale przede wszystkim dobro. Ksiądz Biskup nawiązał również do Ewangelii podkreślając przedstawione w niej paradoksy (Łk 7, 31-35). My, chrześcijanie, nigdy nie zadowolimy świata. Nieważne, co zrobimy, i tak będzie źle. Będziemy robić albo za dużo, albo za mało, będziemy się mieszać w politykę, ale będziemy zbyt bierni i milczący. Jaką więc melodię mamy grać, by przyprowadzić świat do Chrystusa? Odpowiedzią jest dom zbudowany na miłości z pierwszego czytania (1 Kor 12,31 – 13,13). Taki dom jest stały, nie jest kapryśny, jak dzieci. I naszym zadaniem jest właśnie budowanie takiego domu. Pan Jezus nas potrzebuje, by świat poznał go przez naszą miłość wierną i trwałą.

Nakarmieni Słowem i Ciałem Pana, powitaliśmy w szeregach naszej wspólnoty cztery małżeństwa z nowego kręgu z Masłowa, pilotowanego przez Joannę i Patryka Brambertów. Poznaliśmy też nowego Moderatora Ruchu Światło-Życie ks. Artura Płazińskiego, który zastąpił ks. Krzysztofa Dziurzyńskiego. Posługę par rejonowych i moderatorów zakończyli również: rejon I – Joanna i Zbigniew Bełtowscy wraz z ks. Marcinem Gałczyńskim, rejon II – Agnieszka i Marek Matusiak wraz z ks. Szymonem Górskim, rejon V – Agnieszka i Grzegorz Salwa wraz z ks. Andrzejem Kaszyckim oraz rejon VI – Monika i Mariusz Dutkiewicz wraz z ks. Grzegorzem Stachurą. Posługę podjęły nowe pary rejonowe wraz z moderatorami: rejon I – Katarzyna i Jacek Ostrowscy wraz z ks. Kamilem Samiczakiem, rejon II – Monika i Karol Dorosz wraz z ks. Szymonem Górskim, rejon V – Elżbieta i Wojciech Jabłońscy wraz z ks. Andrzejem Kaszyckim oraz rejon VI – Joanna i Patryk Brambert wraz z ks. Adrianem Buczkowskim.

Wszystkim ustępującym moderatorom i parom rejonowym dziękujemy z serca za ich pracę i zaangażowanie. Dziękujemy również nowym posługującym za ich chęci i gotowość do podjęcia służby na rzecz wspólnoty. A naszymi życzeniami dla Was i dla nas wszystkich rozpoczynających nowy rok formacji niech będą słowa piosenki roku:

Ty wyzwalasz radość i usuwasz lęk,
Bym o Tobie świadczył życiem swym.
Na mojej drodze spotykam Twój krzyż,
Przez który uczysz mnie dla innych darem być.

Daj mi swego Ducha, napełnij mnie
Twoją łaską, Panie. Amen!
W Twej miłości, Chryste, dojrzewać chcę,
Tobie chwałę oddać i cześć.
Daj mi swego Ducha, napełnij mnie
Twoją łaską, Panie. Amen!
W Twej miłości, Chryste, dojrzewać chcę,
Tobie chwałę oddać i cześć.

Kronikarz 😉

Paulina Toporek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*