Dopełnieniem Opłatkowego Dnia Wspólnoty było spotkanie diakonii formacji diakonii. Pochyliliśmy się nad Ewangelią Niedzieli Chrztu Pańskiego. Nasze rozważania biegły w kierunku relacji Chrystusa z Ojcem – a co za tym idzie, ku naszej relacji z Nim. Dlatego potrzeba naszej odpowiedzi na uprzedzającą miłość Boga do nas.

            Druga część spotkania to dzielenie się refleksami po przeczytaniu kolejnego fragmentu książki „Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności”. Przyszedł czas na temat „Podstaw systemu wychowawczego” jaki proponuje Ruch Światło-Życie. Pierwszą podstawą wymienioną przez autora jest – charyzmat maryjny. Nie bez przyczyny jest on zapisany jako pierwszy – ponieważ potrzebujemy doświadczenia Kościoła Matki i Matki Kościoła, gdzie otrzymujemy życie i gdzie ono może się rozwijać. Zobaczyliśmy kilka przestrzeni, które są bolączką naszego Ruchu: nieobecność grup i kręgów w życiu parafii, trudności jakie mamy, gdy przychodzi dać świadectwo o pięknie i dobru jakiego doświadczamy we wspólnocie Kościoła.

            Głębia, jaka nam się ukazała jest proces wychowania uczestników nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim przez przeżywanie poszczególnych etapów formacji. Szczególne miejsce ma w tym procesie zajmuje ożywianie parafii, co powinno być przedłużeniem oazy wakacyjnej tj. trwaniem w środowisku wzrostu.

            Modlimy się za Ruch w naszej diecezji, powierzając Bogu plany, rekolekcje, moderatorów i animatorów by w swojej posłudze obrali za wzór Chrystusa Sługę.

Już tylko tydzień został do koncertu Betlejem w Kielcach 20 stycznia godz. 18.00. Organizatorem koncertu jest Fundacja "Światło - Życie". Koncert jest elementem trasy koncertowej w 12 największych miastach Polski.

Betlejem w Polsce, to podróż, w jaką można wybrać się tylko raz w roku. Podróż przez najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata. Ekscytująca wyprawa w rejony po części znane, ale w dużej mierze także nowe, gdzie z polskimi ścieżkami skrzyżują się szlaki, m.in., hebrajskiej pieśni szabatowej, współczesnej kolędy amerykańskiej, czeskiej i węgierskiej czy też starogreckiej pieśni z Kapadocji.

Betlejem w Polsce to coś więcej, niż tylko zwykły koncert do wysłuchania i obejrzenia. To koncert do przeżycia. To rodzaj przeciwagi dla komercjalizacji świąt. Betlejem w Polsce wraca do naszych kulturowych korzeni i odbudowuje polską tradycję kolędowania. Przez muzykę pielęgnuje, kształtuje i wzmacnia poczucie wspólnoty.

Drogowskazy dobra i służby drugiemu

Trasie koncertowej Betlejem w Polsce 2017/2018 będą towarzyszyć dwie akcje społeczne. Pierwsza, to „Głodnych nakarmić”. Jej celem jest zebranie środków finansowych na pomoc dla osób niedożywionych. Podczas trasy 2016/2017 organizatorzy zgromadzili na ten cel 315 tysięcy zł. Druga akcja społeczna, to „Ambasador Miłosierdzia”. Służy ona zaangażowaniu jak największej liczby osób do udzielania bezpośredniej pomocy potrzebującym: każdy, kto dostarczy we wskazane miejsca artykuły żywnościowe dla osób potrzebujacych, otrzyma tytuł Ambasadora Miłosierdzia.

Betlejem w Polsce dociera do najodleglejszych i najdawniejszych zakątków światowej kultury muzycznej, by zbliżyć nas do siebie. Taki jest cel tej pięknej muzycznej podróży.

Diakonia Modlitwy zaprasza serdecznie na Miesięczną Oazę Modlitwy we wtorek 16 stycznia 2018 r. w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
W planie Msza św. o godz. 18:00, krótkie rozważanie Słowa Bożego, Adoracja i modlitewne czuwanie. W czasie adoracji można będzie poprosić o indywidualną modlitwę wstawienniczą w zakrystii.
Zapraszamy również na kolejne Miesięczne Oazy Modlitwy 6 lutego oraz 13 marca 2018 r.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci ś.p. Władysaława Socha. Wieloletniego Animatora Kręgu Domowego Kościoła, członka  Diakoni Życia i Stowarzyszenia Diakonia Ruchu "Światło - Życie". Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w parafii św. Wojciecha w Kielcach w sobotę 23.12.2017 roku o godz. 12.00. Pożegnajmy wspólnie naszego brata ze wspólnoty.

Diakonia Ewangelizacji Ruchu "Światło - Życie" zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne dla dorosłych, które odbędą się w Kaczynie w dniach 01-03.12.2017r.

(piątek wieczór –niedziela do obiadu).

Koszt rekolekcji:

  1. a) wariant nocleg + wyżywienie

- dzieci do lat trzech bezpłatnie

- dzieci od 3 do 7 lat - 60zł

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 7 lat - 120 zł

  1. b) wariant dojeżdżający z posiłkami

- 60 zł

  1. c) wariant dojeżdżający bez posiłków

- 30 zł (opłata na cele ewangelizacyjne)

Zgłoszenia na rekolekcje przyjmować będzie: Iwona Grabińska tel. 604 264 305

W dniu 18.11.2017 r odbedzie się pielgrzymka filii krakowskiej (a tym samym diecezji kieleckiej) Ruchu "Światło - Życie" do Krościenka. W roku w którym Ruch podjął temat: Sługa Niepokalanej chcemy pielgrzymować do grobu założyciela Sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego aby móc zaczernąć ze żródła. Pielgrzymka bedzie okazją lepszego poznania osoby założyciela i dzieła jego życia.  Wszystkie osoby pragnące pielgrzymować wspólnotowo autokarem prosimy o zgłoszenia do referatu oazowego do dnia 14.11.2017. 

Przewidziany koszt autokaru ok 50 zł 

Poniżej zamieszczony został program pielgrzymki i ważne informacje,

Celem konkursu jest wyłonienie piosenki, która będzie towarzyszyć 
spotkaniom Ruchu, szczególnie zaś wakacyjnym oazom rekolekcyjnym w roku 
formacyjnym 2018/2019 jako „piosenka roku”. Powinien to być autorski, 
nietrudny, w miarę możliwości krótki utwór muzyczny składający się z 
tekstu i melodii, wyrażający temat roku „Młodzi w Kościele”.

Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialna jest Centralna 
Diakonia Muzyczna.

Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu, w szczególności 
animatorów muzycznych, diakonie muzyczne, kompozytorów oraz osoby 
zainteresowane. Piosenki mogą być komponowane indywidualnie oraz przez 
grupę osób.

Pozostałe informacje o konkursie poniżej (czytaj wiecej)

ks. Marek Sędek

Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży od 2 klasy gimnazum do 2 klasy liceum odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Dębnie w dniach 1-3 grudnia 2017 r. 

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18, kończymy w niedzielę ok. 15. Koszt weekendu to 80 zł. Dojazd własny.
Należy zabrać śpiwór i prześcieradło. Zgłoszenia u p. Sławomira Cedro pod nr telefonu 608 478 596 lub u ks. Krzysztofa Dziurzyńskiego tel. 606 716 692. Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada lub do wyczerpnia miejsc.

Weekend z księdzem Franciszkiem Blachnickim 3-5.11.2017r

Rybnik – Oświęcim – Krościenko – Carslberg
Pustynia – Oaza – Kościół 
Światło-Życie
Gwałtownik Królestwa Bożego
Sługa Niepokalanej

Kim jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki? Jak Pan Bóg prowadził go przez życie? Do czego zaprasza mnie dziś?

Chcesz poznać założyciela Ruchu Światło-Życie?

Zapraszamy w dniach 3-5.11.2017 do Dębna na Weekend z ks. Franciszkiem. 
Rozpoczynamy w piątek o godz. 18, kończymy w niedzielę ok. 15. Koszt weekendu to 80 zł.
Należy zabrać śpiwór i prześcieradło. Zgłoszenia u p. Sławomira Cedro pod nr telefonu 608 478 596 lub u ks. Krzysztofa Dziurzyńskiego tel. 606 716 692. Na zgłoszenia czekamy do 31 października

 

W najbliższą sobotę /14.10/   Dzień Wspólnoty

w parafii  Św. Jadwigii

W czasie Eucharystii uczestnicy Oaz Nowego Życia I* pragnący trwać na drodze Ruchu Światło-Życie będą włączeni do wspólnoty deuterokatechumenalnej. Niech nasza obecność będzie świadectwem i otoczeniem modlitewną troską tych, którzy zaczynają kroczyć ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Plan Dnia Wspólnoty-

9.30 zawiązanie wspólnoty + modlitwa na rozpoczęcie

10.00 konferencja

10.40 spotkania w grupach

11.15 Namiot Spotkania

11.45 przygotowanie liturgiczne

12.00 Eucharystia z wprowadzeniem do deuterokatechumenatu

-Będzie zapewniona opieka do dzieci w godzinach 9.30-12.00.