Wyjazd na Oazę Nowej Drogi II° do Mszany Dolnej odbędzie się 4 sierpnia o godz.11.00 z pod parafii św. Józefa Robotnika. Zbiórka 10.40.

Przystaniki: Stacja Shell - Szczaworyż 2 za Broniną (zabieramy osoby Buska - Zdróju) o godz. 11.50

Stacja Slovnaft w Stopnicy o godz. 12.30 (zabieramy osoby z Solca Zdroju)

Powrót przewidziany jest 20 sierpnia w okolicy godz. 13.00. do parafii św. Józefa w Kielcach.