Zapraszamy 16 września do parafii św. Jadwigi w Kielcach na Powakacyjny Dzień Wspólnoty. To czas dziękczynienia za wielkie rzeczy, jakie dokonały się podczas Oaz wakacyjnych, to również zawierzanie nowego roku formacyjnego Bożemu prowadzeniu: naszych grup, kręgów i wspólnot.

Będziemy dziękować Bogu za miniony rok posługi Moderatora Diecezjalnego Księdza Marcina Gałczyńskiego, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo Boże na dalszą pracę duszpasterską. Pragniemy również polecić Niepokalanej Matce Kościoła posługę Księdza Krzysztofa Dziurzyńskiego jako Moderatora.

Chcąc budować wspólnotę i jedność w diecezji podejmijmy wysiłek uczestniczenia w całym Dniu Wspólnoty.

9.00 – Zawiązanie wspólnoty

9.30 – modlitwa na rozpoczęcie

10.00 – przedstawienie grup (meldunek, znak oazy, piosenka oazy)

11.00 – Godzina świadectw

11.45 – przygotowanie liturgiczne

12.00 - EUCHARYSTIA

13.00 – Agapa

Zatroszczmy się o nasze grupy, by miały możliwość uczestniczenia w Dniu Wspólnoty, żeby nikogo nie zabrakło w radosnym dzieleniu się wiarą i owocami rekolekcji.

Zapraszamy! :) Czekamy na Ciebie!