• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

Start

Relacja z XVII Kongregacji Odpowiedzialnych

W dniach 24-27 lutego odbyła się w Częstochowie, na Jasnej Górze XLII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie zgromadziło około tysiąca osób odpowiedzialnych za Ruch – zarówno świeckich, jak i osoby duchowne – delegacja z naszej diecezji liczyła 11 osób. W spotkaniu towarzyszyli nam arcybiskup Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie oraz biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. Nadchodzący rok formacyjny 2017/2018 będziemy przeżywać pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Temat ten związany jest z 30. Rocznicą śmierci Czcigodnego Sługi Księdza Franciszka Blachnickiego, w życiu którego Maryja odgrywała wyjątkową rolę. Jej oddał całe swoje życie, swoje kapłaństwo, jej zawierzył wszystkie swoje dzieła, w Nią się wpatrywał jako we Wzór i przyzywał Jej wstawiennictwa. Jest to też okazja – jak mówił podczas otwarcia Kongregacji Moderator Generalny ks. Marek Sędek - do przyjrzenia się naszej służbie, jak ona wygląda w Ruchu, w Kościele, w środowiskach, w których żyjemy. Szczytem życia duchowego jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie miłości Agape, jak Chrystus. Dlatego bezinteresowna miłość Agape powinna być realizowana w podwójnej relacji – do Chrystusa i do bliźnich. Podkreślano, że chrześcijanin musi wyjść z postawy zamkniętej, gdyż proces życia duchowego polega na oczyszczeniu z fałszywego obrazu samego siebie, fałszywych dążeń, planów, ambicji i nawróceniem od siebie samego do Boga Trójjedynego. Swoimi doświadczeniami wychodzenia do bliźnich i owocami dzielili się ks. Michał Misiak oraz Jan Budziaszek. Był to owocny czas modlitwy i jedności całego Ruchu Światło-Życie.

                                                                                                                                                     relacjonwała Anna Mazur

Szukaj

Rok pracy

Temat pracy

w roku formacyjnym 2016/2017:

"Miłosierni jak Ojciec"

znak2016

Piosenka roku 2016/17

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI 
HYMN  XXXI Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!
Ref. Błogosławieni miłosierni, albowiem on miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.

(Jakub Blycharz)

 

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook