W dniach 24-27 lutego odbyła się w Częstochowie, na Jasnej Górze XLII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie zgromadziło około tysiąca osób odpowiedzialnych za Ruch – zarówno świeckich, jak i osoby duchowne – delegacja z naszej diecezji liczyła 11 osób. W spotkaniu towarzyszyli nam arcybiskup Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie oraz biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. Nadchodzący rok formacyjny 2017/2018 będziemy przeżywać pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Temat ten związany jest z 30. Rocznicą śmierci Czcigodnego Sługi Księdza Franciszka Blachnickiego, w życiu którego Maryja odgrywała wyjątkową rolę. Jej oddał całe swoje życie, swoje kapłaństwo, jej zawierzył wszystkie swoje dzieła, w Nią się wpatrywał jako we Wzór i przyzywał Jej wstawiennictwa. Jest to też okazja – jak mówił podczas otwarcia Kongregacji Moderator Generalny ks. Marek Sędek - do przyjrzenia się naszej służbie, jak ona wygląda w Ruchu, w Kościele, w środowiskach, w których żyjemy. Szczytem życia duchowego jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie miłości Agape, jak Chrystus. Dlatego bezinteresowna miłość Agape powinna być realizowana w podwójnej relacji – do Chrystusa i do bliźnich. Podkreślano, że chrześcijanin musi wyjść z postawy zamkniętej, gdyż proces życia duchowego polega na oczyszczeniu z fałszywego obrazu samego siebie, fałszywych dążeń, planów, ambicji i nawróceniem od siebie samego do Boga Trójjedynego. Swoimi doświadczeniami wychodzenia do bliźnich i owocami dzielili się ks. Michał Misiak oraz Jan Budziaszek. Był to owocny czas modlitwy i jedności całego Ruchu Światło-Życie.

                                                                                                                                                     relacjonwała Anna Mazur