• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

Start

Relacja z XVII Kongregacji Odpowiedzialnych

W dniach 24-27 lutego odbyła się w Częstochowie, na Jasnej Górze XLII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie zgromadziło około tysiąca osób odpowiedzialnych za Ruch – zarówno świeckich, jak i osoby duchowne – delegacja z naszej diecezji liczyła 11 osób. W spotkaniu towarzyszyli nam arcybiskup Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie oraz biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. Nadchodzący rok formacyjny 2017/2018 będziemy przeżywać pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Temat ten związany jest z 30. Rocznicą śmierci Czcigodnego Sługi Księdza Franciszka Blachnickiego, w życiu którego Maryja odgrywała wyjątkową rolę. Jej oddał całe swoje życie, swoje kapłaństwo, jej zawierzył wszystkie swoje dzieła, w Nią się wpatrywał jako we Wzór i przyzywał Jej wstawiennictwa. Jest to też okazja – jak mówił podczas otwarcia Kongregacji Moderator Generalny ks. Marek Sędek - do przyjrzenia się naszej służbie, jak ona wygląda w Ruchu, w Kościele, w środowiskach, w których żyjemy. Szczytem życia duchowego jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie miłości Agape, jak Chrystus. Dlatego bezinteresowna miłość Agape powinna być realizowana w podwójnej relacji – do Chrystusa i do bliźnich. Podkreślano, że chrześcijanin musi wyjść z postawy zamkniętej, gdyż proces życia duchowego polega na oczyszczeniu z fałszywego obrazu samego siebie, fałszywych dążeń, planów, ambicji i nawróceniem od siebie samego do Boga Trójjedynego. Swoimi doświadczeniami wychodzenia do bliźnich i owocami dzielili się ks. Michał Misiak oraz Jan Budziaszek. Był to owocny czas modlitwy i jedności całego Ruchu Światło-Życie.

                                                                                                                                                     relacjonwała Anna Mazur

Szukaj

Rok pracy

Temat pracy

w roku formacyjnym 2017/2018:

"Sługa Niepokalanej"

znak 2017 2018 

Piosenka roku 2017/18

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook