TURNUS I

4 VII - 15 VII - Oaza Dzieci Bożych dla dzieci po III, IV i V klasie szkoły podstawowej (warunek konieczny dzieci po I Komunii świętej). Miejsce: Zespoł Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej. Prowadzący: Ks. Marcin Gałczyński. Koszt 600 zł

BRAK WOLNYCH MIEJSC

TURNUS II - Termin: 17.VII - 2 VIII

Oaza Nowej Drogi 3 stopnia dla osób po II klasie gimnazium. Miejsce: Zespół Szkół w Podolu Górowej. Prowadzący ks. Jarosław Góralski Koszt 750 zł

Oaza Nowego Życia 1 stopnia dla osób po OND 3 stopnia. Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej. Prowadzący ks. Marcin Rokita Koszt 700 zł

Oaza Nowego Życia 2 stopnia dla osób po ONŻ 1 stopnia Miejsce: Zespół Szkół Miejskich w nr 2 Mszanie Dolnej Prowadzący: ks. Artur Płaziński Koszt: 700 zł

TURNUS III - 3-19.VIII

Oaza Nowej Drogi 1 stopnia dla osób po VI i VII klasie szkoły podstawowej Miejsce: Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej. prowadzący ks. Krzysztof Dziurzyński Koszt: 700 zł

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Oaza Nowego Życia 3 stopnia dla osób po ONŻ 2 stopnia Prowadzący ks. Sławomir Sarek Miejsce: Kielce 7 dni + Rzym 9 dni Koszt: ok. 1500 zł

UWAGA ZAGŁOSZENIA UCZETNIKÓW TYLKO NA KARCIE REKOLEKCYJNEJ (NOWY WZÓR) DO POBRANIA Z TEJ STRONY W  ZAKŁADCE: FORMACJA- REKLEKCJE-KARTY UCZESTNICTWA-KARTA UCZESTNICTWA W OAZIE REKOLEKCYJNEJ Z ZALICZKĄ 150 ZŁ.

Zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne po 14.06.2018 r. pzyjmowane będą z dodatkową opłatą 50 zł (pobierane przy zaliczce).

Dla osób zgłoszonych po 14.06.2018 r koszt rekolekcji jest wyższy o 50 zł.