W dniach 31.08 – 1.09. 2018 roku w Ośrodku rekolekcyjnym w Dębnie odbyła się Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie. Nasze spotkanie rozpoczęła Eucharystia, w której usłyszeliśmy o znaczeniu Kongregacji niosącej jedność i zobaczyliśmy zadanie jakie przed nami stoi – głoszenie Dobrej Nowiny całym swoim życiem. Nieszpory i wołanie o Ducha Świętego oraz jutrznia przygotowały nas na bardzo aktywny dzień obrad. Wiele tematów, jakie zostały podjęte pokazały różnorodność wspólnoty Ruchu w naszej diecezji: wiele pięknych, budujących rzeczywistości, ale i słabych punktów, które potrzebują modlitwy oraz pracy, by móc służyć odkrytymi talentami, których nie możemy zakopać.Formacja dorosłych, dzieci i młodzieży, posługa diakonii oraz ich formacja, ewangelizacja, budowanie jedności Ruchu oraz modlitwa – to bogactwo w jakim Pan Bóg nas postawił. Te przestrzenie domagają się tego, by Światło, które odkryliśmy podczas Kongregacji nie zostało tylko na papierze, ale by stawało się Życiem i przynosiło obfite owoce w Kościele.

Wyjazd dzieci na rekolekcje oazowe OND 1 stopnia odbędzie się 3 sierpnia o godz. 11.00 z pod parafii św. Józefa w Kielcach (ul. Turystyczna 3).

Przystanek autokaru dla osób z parafii Imielno będzie na stacji Orlen - na obwodnicy Jędrzejowa (Jedrzejów południe) o godz. 11.30

Prosimy o punktualne przybycie przynajmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem.

Wyjazd turnusu 2 (OND III stopień oraz I i II stopień) do Mszany Dolnej i Podola Górowej odbędzie się 17 lipca o godz. 11.00 z pod parafii p.w. św. Józefa Robotnika ul. Turystyczna 3 w Kielcach. Powrót przewidziany jest 2 VIII około godz. 15.00.

Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki przynajmniej 15  minut przed planowanym odjazdem.

Reszta opłat za rekolekcje będzie przyjmowana od razu po przyjeździe młodzieży na miejsce wypoczynku  (nie bedą zbierane opłaty przy autokarze!!!)

Wyjazd dzieci na Oazę Dzieci Bożych do Mszany Dolnej  4 lipca o godz. 11.00 z pod parafii św. Józefa Robotnika ul. Turystyczna 3. (os. Szydłówek) w Kielcach.  Powrót 15 Lipca około godz. 15.00

UWAGA: Uległo zmianie miejsce pobytu młodzieży na ONŻ II°. Rekolekcje odbędą się nie w Szkole Podstawowej w Bogdanówce, a w Zepole Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej. Koszt rekolekcji za to miejsce 700 zł (niższy o 50 zł)

Serdecznie zapraszamy na letnie rekolekcje dla dorosłych do Kaczyna od 5 do 12 sierpnia.

Początek  - Kolacja w niedzielę potem Msza święta.

Zakończenie w następną niedzielę po obiedzie.

Temat: Wyjscie z wszystkich słabości i niewoli grzechu oraz moc sakramentów.

Będzie np. niezwykła możliwość uczestnictwa  w uczcie paschalnej jaką spożył naród wybrany wychodząc z Egiptu.

Rekolekcje prowadzi ks. Józef Majchrzyk. Koszt. 350 zł (posiłki i mieszkanie)

Zapisy p.Iwona 604 264 305

Zainteresowani otrzymają nr konta do zaliczki, a chetni również plan dnia.

Został zakończony nabór na rekolekcje OND I° w terminie  3-19.VIII.

 

iecezjalna Diakonia Jedności – 27.05.2018

Ad 2 – sprawozdania z działalności diakonii

Diakonia muzyczno – liturgiczna

Został zakończony nabór na rekolekcje Oazy Dzieci Bożych w turnusie 1 od 4 do 15 lipca 2018. W przypadku zwolnienia się miejsca ukaże się stosowne ogłoszenie na stronie.

Zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne po 14.06.2018 r. pzyjmowane będą z dodatkową opłatą 50 zł (pobierane przy zaliczce).

Dla osób zgłoszonych po 14.06.2018 r koszt rekolekcji jest wyższy o 50 zł.