• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

Diakonia Jedności

Diakonia Jedności

 

Zadaniem Diakonii Jedności jest troska o jedność całego Ruchu, koordynacja i inspiracja działań wszystkich pozostałych diakonii (Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło – Życie i poprzez Ruch Światło – Życie). W założeniu więc ma pielęgnować i utrzymywać jedność pomiędzy różnymi rzeczywistościami i środowiskami Ruchu. Jej zadaniem jest również troska o wierność charyzmatowi Ruchu.

Tam, gdzie są sekcje Stowarzyszenia Diakonia, a więc również w przypadku diecezji kieleckiej skład DDJ wybierany jest zazwyczaj zgodnie z jego Statutem, a więc wchodzą do niej z urzędu:

- Moderator Diecezjalny

- para diecezjalna DK

- Moderator Diecezjalny DK

- a także moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych

Wśród owoców prac DDJ ich członkowie wskazują na pierwszym miejscu wymianę informacji pomiędzy diakoniami i rejonami w diecezji, co daje całościowy obraz pracy Ruchu w diecezji.

                        (za: Przemysław Wieczorek: Oaza nr 100 Diecezjalne Diakonie Jedności)

            Diakonia jedności, jak sama nazwa wskazuje ma jednoczyć służyć jednością, dbać abyśmy w swej różnorodności mogli powiedzieć, że jesteśmy jednym.

            W naszej diecezji w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą:

Ks. Marcin Gałczyński - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie

Beata i Jan Górliccy – Para Diecezjalna Domowego Kościoła

Ks. Andrzej Waligórskii – Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła

Iwona Mróz - diakonia formacji diakonii i przedstawiciel oazy dorosłych

Piotr Wiktor – diakonia ewangelizacji

Ewa Boroń – diakonia modlitwy

Iwona Migas – diakonia muzyczna i liturgii

Paulina Toporek – diakonia życia

Sławomir Cedro – diakonia komunikowania społecznego, słowa i gospodarcza

Robert Rózga – diakonia wyzwolenia

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook