1. rozwijanie komunikacji między wspólnotami, diakoniami, różnymi środowiskami Ruchu poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodostępnych płaszczyzn wymiany informacjii świadectw (różnego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny,newslettery);
  2. troska o medialny wizerunek Ruchu;
  3. prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach;
  4. troska o zaplecze techniczne;
  5. współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi;
  6. tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich;

Rozwój diakonii w dużym stopniu zależy od tego, jaka jest w diecezji świadomość i chęć
komunikacji, świadomość specyfiki mediów, jedność między różnymi środowiskami i jak pracuje
diakonia jedności.