Zapraszamy młodzież, dorosłych i małżeństwa (min. po ONŻ 1st.) na spotkanie Diakonii Liturgicznej i Muzycznej
w tę środę, czyli 12 listopada, na godz.18.30 (do około godz.19.30/20.00) do salki Katedralnej (pod kościołem św. J.P.II).
Nowym opiekunem jest ks. Artur Płaziński.

Kongregacja ds. Kultu Bożego: znak pokoju – bez zmian  

Przekazanie znaku pokoju w rzymskiej liturgii mszalnej ma teologiczne znaczenie związane z tajemnicą paschalną. Jest to jakby pocałunek Chrystusa

Diakonia liturgii. Według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się ona koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić liturgię według Soboru watykańskiego II. I tutaj także są wypracowane różne metody, pomoce i środki. Na przykładzie naszej parafii w Brzegach możemy powiedzieć, że ten system naprawdę owocuje. Konsekwentne wprowadzanie w życie parafii zasad odnowionej liturgii, zwłaszcza zgromadzenia eucharystycznego, przynosi piękne owoce.

(Tekst referatu został zaczerpnięty z książki charyzmat "Światło - Życie" wydanej w Lublinie w 1996 roku).

ODPOWIEDZIALNY KS. KRZYSZTOF DZIURZYŃSKI