• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

SIGLE do Namiotu Spotkania

SIGLE 09.08 - 01.11.2017

09.08

J 11, 45-53

26.08

15, 1-11

12.09

19, 16b-24

10.08

11, 54-57

27.08

15, 12-17

13.09

19, 25-27

11.08

12, 1-11

28.08

15, 18-27

14.09

19, 28-37

12.08

12, 12-19

29.08

16, 1-4

15.09

19, 38-42

13.08

12, 20-26

30.08

16, 5-15

16.09

20, 1-10

14.08

12, 27-36

31.08

16, 16-24

17.09

20, 11-18

15.08

12, 37-43

01.09

16, 25-33

18.09

20, 19-23

16.08

12, 44-50

02.09

17, 1-5

19.09

20, 24-29

17.08

13, 1-11

03.09

17, 6-19

20.09

20, 30-31

18.08

13, 12-20

04.09

17, 20-26

21.09

21, 1-14

19.08

13, 21-30

05.09

18, 1-11

22.09

21, 15-19

20.08

13, 31-35

06.09

18, 12-18

23.09

21, 20-25

21.08

13, 36-38

07.09

18, 19-27

24.09

Ps 104, 1-18

22.08

14, 1-14

08.09

18, 28-32

25.09

104, 19-32

23.08

14, 15-20

09.09

18, 33-40

26.09

104, 33-35

24.08

14, 21-24

10.09

19, 1-12

27.09

105, 1-23

25.08

14, 25-31

11.09

19, 13-16a

28.09

105, 24-45

29.09

106, 1-5

16.10

Ba 1, 1-14

30.09

106, 6-33

17.10

1, 15-22

1.10

106, 34-48

18.10

2, 1-13

2.10

107, 1-9

19.10

2, 14-35

3.10

107, 10-22

20.10

3, 1-8

4.10

107, 23-32

21.10

3, 9-23

5.10

107, 33-43

22.10

3, 24-35

6.10

108

23.10

3, 36-4,7

7.10

109, 1-20

24.10

4, 8-18

8.10

109, 21-31

25.10

4, 19-29

9.10

110

26.10

4, 30- 5, 9a

10.10

111

27.10

5, 9b- 6, 14

11.10

112

28.10

6, 15-29

12.10

113

29.10

6, 30-58

13.10

114

30.10

6, 59-72

14.10

115, 1 - 8

31.10

1 Krl 1, 1-4

15.10

115, 9-18

01.11

1, 5-31

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook