• 1 Jan Paweł II.
  "Miłosierdzie Boże winien Kościół wyznawać i głosić je w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa jakby nieustające echo tej wyrażonej w Biblii prawdy o miłosierdziu Boga poprzez liczne czytania świętej"
 • 2 św. Maksymilian Maria Kolbe
  "Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste".
 • 3 św. Faustyna Kowalska
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 4 bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
  "Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą."
 • 5 Ojciec św. Franciszek
  "Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosierni dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią."

Wydarzenia

Podsumowanie Betlejem w Kielcach

Ośrodek w Kielcach Fundacji "Światło - Życie" dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji i promocji koncertu Betlejem w Kielcach. Była to dla nas wszystkich niesamowita uczta duchowa i świętowanie przyjącia Naszego Pana Jezusa Chrystusa na   świat.

 

 

 

 

Relacja z Diecezjalnej Diakonii Jedności 05.10.2016

Dnia 5.10.2016r miało miejsce spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności. Zgromadzili się odpowiedzialni za diakonię: modlitwy, muzyczno – liturgiczną, formacji diakonii, ewangelizacji, wyzwolenia, gospodarczą, życia, para diecezjalna Domowego Kościoła oraz Moderatorzy – ks. Marcin Gałczyński – nowo mianowany przez księdza biskupa na moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie oraz ks. Sławomir Sarek ustępujący po wieloletnim pełnieniu tej funkcji.

Ksiądz Sławomir przypomniał, że Ruch Światło-Życie służy zbawieniu – osobistemu spotkaniu z Bogiem, dzięki któremu możemy tworzyć z Nim relację i ją podtrzymywać. Bardzo mocno podkreślił co jest warunkiem budowania jedności najpierw w nas samych, a potem z innymi: codzienne stawanie w świetle Słowa Bożego i trwaniu we wspólnocie Kościoła umacniając się sakramentami.

Ważne miejsce w poruszanych tematach zajęła sprawa wspólnot parafialnych. Ich budowanie ma pozwolić wszystkim członkom Ruchu doświadczyć katechumenatu. Zadaniem wszystkich odpowiedzialnych naszej wspólnoty jest uświadomienie sobie misji jaką każdy z nas ma do wypełnienia w swojej parafii. Byśmy coraz wyraźniej pełnili zadanie jakie wyznaczył nam ks. Franciszek Blachnicki – by nasze parafie zaczęły żyć.

Zostały ustalone następujące terminy najbliższych spotkań Ruchu Światło-Życie naszej diecezji:

18 X – Miesięczna Oaza Modlitwy (kaplica kurii diecezjalnej)

28-30 X – Dębno – Jesienna Oaza Modlitwy

12 XI – Dzień Wspólnoty z włączeniem do deuterokatechumenatu dla osób po I* ONŻ

10 XII – Odpust w kaplicy w Dębnie + Dzień Wspólnoty Animatorów

Szukaj

Rok pracy

Temat pracy

w roku formacyjnym 2016/2017:

"Miłosierni jak Ojciec"

znak2016

Piosenka roku 2016/17

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI 
HYMN  XXXI Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!
Ref. Błogosławieni miłosierni, albowiem on miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan, Twój Bóg.

(Jakub Blycharz)

 

Cookies

Ten serwis nie generuje własnych plików cookies ale korzystamy z narzędzia Google Analytics, z usług YouTube i innych, które to serwisy mogą korzystać z plików cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jak wyłączyć pliki cookie? Cookiesowa dyrektywa UE.

 

Copyright © 2017. OAZA Rights Reserved.


Facebook