W połowie Adwentu w dniu 12.12.2017r. i w połowie drogi między Kielcami a Gorzkowem – odbyło się kolejne spotkanie diakonii formacji diakonii. Pochyliliśmy się nad dzisiejszym czytaniem (Iz 40, 1-11) odnajdując w nim Boga, który zaprasza do głoszenia Jego słowa i troski o zbawienie nasze i bliźnich, Boga, którego głos ciągle się rozlega, choć czasami Go nie słyszymy, a On przychodzi w mocy, to również przypomnienie, że grzech łączy się z pokutą – zło jakiego dopuszczamy się w życiu niesie za sobą nieraz bolesne konsekwencje, ciągnące się długo zanim zostaną całkowicie uzdrowione.

Dziś w kolejnym przeczytanym podrozdziale książki Marka Marczewskiego „Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności” skupiliśmy się nad tajemnicą trwania w Chrystusie (esse in Christo), które rozpoczęło się w momencie chrztu świętego – bo stanem normalnym jest życie w Chrystusie, do którego jesteśmy wezwani.

Myśląc o formacji – nasunęło się kilka pytań: o formę i miejsce Triduum Paschalnego przeżywanego w formie rekolekcji i skrutyniów osób przygotowujących się do 3* ONŻ jak i dla wszystkich członkówRuchu Światło-Życie, by stały się przestrzenią zdania sprawy ze swojego trwania w Chrystusie.